მრავალწლიანი ბრენდის გამოცდილება მეტყველებს Visaს გლობალური სანდო ქსელის ძალაზე, რომელიც ფულის მოძრაობის და ეკონომიკური წვდომის გაფართოების თანამედროვე საშუალებას წარმოადგენს

სან-ფრანცისკო, კალიფორნია – 2021 წლის 22ივლისი – მსოფლიოს ვიწვევთ Visa-სთან შესახვედრად კამპანიაში„Meet Visa“. Visa საგადახდო ტექნოლოგიების გლობალური კომპანიაა, რომელმაც დღეს მსოფლიო სამცნომისი ბრენდის განვითარების ისტორიის საწყისი ეტაპი, რომელიც მოიცავს მისიქსელის მრავალფეროვან შესაძლებლობებს და გლობალური ეკონომიკური ჩართულობის ვალდებულებას. კომპანიის ბიზნეს-სტრატეგიაზე მჭიდროდ მორგებული ესეტაპი წარმოადგენს დინამიური გლობალური მარკეტინგული კამპანიის დებიუტს და Visa-სცნობილ ბრენდზე მოდერნიზებული შეხედულების მიმოხილვას.

60 წელზე მეტი ხნის წინ, როდესაც შეიქმნა Visa, ცოტას თუ წარმოედგინა სამყარო ნაღდი ფულის და ჩეკების გარეშე. Visa-ს დაფუძნებისას არსებული ხედვა, შეექმნა მეტად უსაფრთხო, სანდო და მოსახერხებელი ვალუტა ციფრულ ფორმაში, მარტივი შეკითხვით დაიწყო: რამოხდება, თუ ფულს მთლიანად ელექტრონულად გადავაქცევთ? დღეს Visa განაგრძობს მომავალი ციფრული კომერციის განვითარების მიმართულებით მუშაობას. ის მომხმარებლებს სთავაზობს წვდომას უსაფრთხო გლობალურ ქსელზე, რომელიც ყველასთვის და ყველგან ფუნქციონირებს.

„ხალხი ფიქრობს, რომ „იცნობს“ Visa-ს. მომხმარებლები და ბიზნესები ენდობიან ამოთხი სიმბოლოს ძალას და ამ წარწერას ხედავენ საფული გახსნის, გამყიდველებთან ანგარიშსწორების, მაღაზიაში შესვლისანონლაინსისტემიდანგამოსვლისას,მაგრამისინივერხედავენროგორამუშავებსესოთხისიმბოლოადამიანების, პარტნიორობებისდაპროდუქტებისყველაზედინამიურქსელს,“ ამბობს Visa-საღმასრულებელივიცეპრეზიდენტიდაგლობალურიმარკეტინგისდირექტორილინბიგარი. „ჩვენიმისიაა Visa იყოსიმაზემეტი, ვიდრესაკრედიტობარათებისკომპანია, სანდოქსელი, რომელიცკომერციისგანვითარებასუწყობსხელს.“

გარდაიმისა, რომ Visa განაგრძობსფიზიკურიდაციფრულისაკრედიტოთუსადებეტობარათებითოპერაციებისმიმართულებითფუნქციონირებას,ისასევესულუფროდაუფროამარტივებსფულისმოძრაობას. ეკონომიკურჩართულობაზეწვდომისუზრუნველყოფაზედაფუძნებულიკომპანია, Visa-სქსელი 3,6 მილიარდსაიდენტიფიკაციომონაცემსაერთიანებს, 70 მილიონსავაჭროადგილმდებარეობაზე, ათობითათასიპარტნიორიორგანიზაციითდა 11 ტრილიონაშშდოლარისოდენობითმთლიანიწლიურიბრუნვით. მხოლოდბოლოხუთიწლისგანმავლობაში, Visa-მგანახორციელა 9 მილიარდიაშშდოლარისინვესტირებატექნოლოგიებში, რომლებიცორიენტირებულიაკომერციისმომავლისგანვითარებაზედასხვადასხვასახისპროდუქტების, მომსახურებებისდაბენეფიტებისშეთავაზებაზე.[1]Visa-სქსელიფრილანსერებსეხმარებარეალურდროშიანაზღაურებისმიღებაში, ამარტივებსპირისპირანგარიშსწორებას, საშუალებასაძლევსადამიანებსფულიგაგზავნონდამიიღონმილიარდობითბარათისდაანგარიშისგამოყენებითმსოფლიომასშტაბით, ასევეეხმარებამათმსხვილიკორპორატიულიტრანსსასაზღვროანგარიშსწორებისნაკლებიძალისხმევისგარეშეგანხორციელებაში.

Visa-სშესაძლებლობებისდემონსტრირებისასამბრენდისგანვითარებისთავდაპირველიელემენტებიმოიცავსშემდეგს:

კამპანია„Meet Visa“ წარმოგიდგენთქსელისშესაძლებლობებს.ფილმიშექმნილიაVisa-ს გლობალური ჩანაწერების შემოქმედებითი ჯგუფის – მოწინავე Wieden+Kennedy-ის მიერ. ბრენდი Visa წარმოგიდგენთ მოკლე მეტრაჟიან ფილმს, რომლის რეჟისორია მალიკ ჰასსან საიიდი, ფილმი მსოფლიოს იწვევს ყველასთვის ხელმისაწვდომი ქსელის „Visa“გასაცნობად“. ეს გაცნობითი ფილმი შევსებულია მცირე მეტრაჟიანი ციფრული ფილმებით და ფოტოსურათებით, რომლებიც წარმოაჩენენ Visa-ს ქსელის მასშტაბებს. ქსელი გვთავაზობთ წვდომას სავაჭრო პლატფორმებზე და ხელს უწყობს კომერციის განვითარებ რეალური ადამიანებისთვის რეალურ ადგილებზე მთელს მსოფლიოში. ეს იდეა რეალობად აქცია საუკეთესო და ყველაზე მრავალფეროვანი შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულმა რამდენიმე ადამიანმა, მათ შორის თავად საიიდმა. Visa ასევე თანამშრომლობდა ფოტოგრაფთანკამილაფალქეზი, ხოლო ფილმის რეჟისურა შეასრულა არგენტინულმა გუნდმა„Pantera & Co.“ – ბრაიან კაზეზი, პატო მარტინესი და ფრანცისკო კენტონი – ისეთი მომენტების ნათლად გამოსახვისთვის, როგორიც არის:

Visa-სახალისაფირმოგამოსახულებაცვლილებისსიმბოლოა. Visa ასევე გულისხმობს ნდობას, უსაფრთხოებას, თანხმობას და ინკლუზიურობას. ეს მნიშვნელოვანი ღირებულებები, ყველასთვის გლობალურ ეკონომიკაში ჩართვის შესაძლებლობების შექმნასთან ერთად გამოხატულიიქნებაბრენდისმოდერნიზებული, დინამიურივიზუალურისაფირმონიშნით,რომელიცშექმნილიაბრენდისწამყვანიგლობალურისადიზაინეროფირმის„Mucho“მიერ. კამპანია „Meet Visa“ წარმოადგენსპირველშეხედულებასბრენდისგანვითარებულვიზუალურსაფირმონიშანზე, რომელიცამწლისბოლოსთვისშევაბრუნვაში. ისმოიცავსგანახლებულფერებსციფრულიეფექტისთვის, გამოცდილებისოპტიმიზაციისთვისშექმნილფონტებსდაბრენდისგანახლებულსიმბოლოს, რომლისმიზანიაორგანიზაციისმიღმაარსებულიმიზნისჩვენება.

ჩვენიბიზნესიმოითხოვს, რომჩვენიკომპანიისროლიგასცდესგარიგებებს.

2021 წლისგანმავლობაში Visa-სახალისაფირმოგამოსახულებააღქმადიგახდება 200+ ქვეყანაშიდატერიტორიებზე, სადაცისფუნქციონირებს. ესკონცეფციასცდებაკომპანიისპირველადბიზნეს-სტრატეგიასდამოიცავსშემდეგს:

  • სამომხმარებლო გადახდებს, რომლებიც წვდომის გაფართოებაზე და გლობალური მასშტაბით 17 ტრილიონ აშშ დოლარამდე ნაღდი ფორმით და ჩეკებით განხორციელებული გადახდების ციფრულ ანგარიშსწორებად გადაქცევაზეა ორიენტირებული.
  • ახალი გადახდები, მათ შორის ტრანსსასაზღვრო პირადი ანგარიშსწორება, ღირებული მომსახურებების ფართო სპექტრი, რომელიც ნებისმიერი მასშტაბის ორგანიზაციას დაეხმარება დღევანდელ გარემოში ორიენტირებაში; გამოავლენსზრდისახალშესაძლებლობებსდაუზრუნველყოფსჩვენიმისიისმიღწევას, გავხადოთ Visa ყველაზეუსაფრთხო, მდგრადიდასანდოქსელი.
  • შეთავაზებებისდაგადაწყვეტილებებისმრავალფეროვნებამზარდიპარტნიორობებისფინანსურ-ტექნოლოგიურიდადამკვიდრებულიბრენდებისთვის, ურთიერთობა მთავრობებთან მთელს მსოფლიოში და მომავალზე ორიენტირებული ინოვაციური ტექნოლოგია.

„Visa-ს ბრენდის ამ განვითარებაში გზას ვაძლევთ მამაც ამბიციებს, როგორც იმის გამოხატვის საშუალებას, რასაც ვიცავთ და საითკენაც მივიღრწვით,“ – და სძენს ბიგარი. „სამყაროს განვითარებასთან და ფული სახლებურად მოძრაობასთან ერთად, უკეთეს დროს ვერ ვნახავთ ჩვენ მი ერ შესრულებული სამუშაოს და იმ გავლენის დემონსტრირებისთვის, რომელიც შესაძლოა ჰქონდეს მიზანზე ორიენტირებულ ბრენდს Visa სხვადასხვა ადამიანის, ბიზნესისათუეკონომიკისგანვითარებაზე.

კამპანიის „Meet Visa“ შესახებდამატებითიინფორმაციაიხილეთhttps://usa.visa.com/our-purpose/leading-by-example.html.

კომპანიის „Visa Inc.“ შესახებ

Visa-ს წამყვანი პოზიციები უჭირავს მსოფლიო მასშტაბით, ციფრული გადახდების მიმართულებით. ჩვენი მისია ასოფლიოს დაკავშირება ყველაზე ინოვაციური, სანდო და უსაფრთხო საგადახდო ქსელის გამოყენებით, რომელიც ფიზიკურ პირებს, ბიზნესებს და ეკონომიკებს განვითარებაში ეხმარება. ჩვენი მოწინავე გლობალური და მუშავებისქსელი – VisaNet უსაფრთხო და სანდო გადახდებს ახორციელებს მთელს მსოფლიოში. მას შესწევს წამში 65,000-ზე მეტი ტრანზაქციის და მუშავების უნარი. კომპანია მუდმივად ორიენტირებულია ინოვაციებზე, რაც ნებისმიერ მოწყობილობაზე დაკავშირებული კომერციის სწრაფ ზრდა სუწყობს ხელს. ანალოგურიდან ციფრულსისტემაზეგადასვლისპროცესში, Visa ჩვენსბრენდს, პროდუქტებს, ადამიანებს, ქსელს და მასშტაბებს იყენებს კომერციის მომავლის შესაცვლელად. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ შემდეგ ბმულებს: usa.visa.com/about-visa, www.visa.com.ge, https://www.facebook.com/VisaGeorgiaGE.


კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *