ეიპიემ ტერმინალს ფოთის გენერალურ დირექტორად ხულიან ფერნანდესი დაინიშნა

2022 წლის 15 ივნისიდანსს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“(ეიპიემ ტერმინალს ფოთის) გენერალური დირექტორის პოზიციაზე ხულიან ფერნანდესი დაინიშნა და გახდა ევროპის რეგიონის ხელმძღვანელი გუნდის წევრი.

ხულიან ფერნანდესი, ეიპიემ ტერმინალს ფოთის გუნდს, 2020 წლისთებერვალშიშემოუერთდაფინანსურიდირექტორისადაგენერალურიდირექტორისმოადგილისპოზიციაზე. შესაბამისად, ისშესანიშნავადიცნობსნავსადგურს, დაინტერესებულმხარეებსადაპარტნიორებს, ისევეროგორცქვეყნისკულტურულნიშან-თვისებებს.

,,დარწმუნებულივარ, რომჩემსწინაპოზიციაზედაგროვილიგამოცდილება, როგორცეიპიემტერმინალსფოთისუფროსიმენეჯმენტისგუნდისწევრი, იქნებაუზარმაზარისარგებელიკომპანიისშემდგომიზრდისთვის“, – ამბობსფერნანდესი. „კომპანიისმდგრადიგანვითარებისუზრუნველყოფა, ხალხისგაძლიერება, დაინტერესებულმხარეებთანჩართულობა, ასევეახალიინვესტიციებისადაგაფართოებისგეგმებისგანხორციელებაფოთში, რეგიონშიდამისფარგლებსგარეთ, ჩემიდღისწესრიგისპრიორიტეტსწარმოადგენს“, – დასძენსის.

ფოთშიმუშაობისდაწყებამდეხულიანსჰქონდაშესანიშნავიკარიერულიწინსვლა A.P. Moller – Maersk-ში 2001 წლიდან, როდესაცისპირველადშეუერთდაჯგუფს, როგორც MISE სტაჟიორი. ევროპისადალათინურიამერიკისრამდენიმექვეყანაში Maersk-შიდა Damco-შიმუშაობისშემდეგ, 2011 წლისდეკემბერშიიგიგადავიდაპანამაშიმდებარე, ეიპიემტერმინალსისკორპორაციულიგანვითარებისგუნდში, სადაცმისიძირითადისაქმიანობადაპასუხისმგებლობალათინურამერიკაშიახალიპორტებისადატერმინალებისინვესტიციებისდადგენასდაუზრუნველყოფასწარმოადგენდა. ამრეგიონშიყოფნისდროს ხულიანიმუშაობდარამდენიმემსხვილი პორტის სატენდეროწინადადებებზე, ასევეახალიკომპანიებისშერწყმადაშეძენასთან (M&A) დაკავშირებულგარიგებებზე.  2014 წლიდანისგახდალათინურიამერიკისრეგიონისმმართველიგუნდისწევრიდახელმძღვანელობდა  კორპორაციულიგანვითარებისგუნდისსაქმიანობასაღნიშნულ გეოგრაფიულარეალში.

ხულიანფერნანდესისახალპოზიციაზედანიშვნისპარალელურად, ევროპისრეგიონისტერმინალებისხელმძღვანელმაიგორვანდენესსენმამადლობაგადაუხადაკომპანიისყოფილხელმძღვანელსკელდმოსგაარდქრისტენსენსფოთისსაზღვაონავსადგურშიმისი2.5 წლისგანმავლობაშიგაწეული განსაკუთრებულიმოღვაწეობისთვის. ,,მისიხელმძღვანელობით, კომპანიისთვისმომხმარებელიგახდაუმთავრესი, რასაცმოწმობსმომხმარებელთაკმაყოფილებისკვლევის (NPS) ქულისმნიშვნელოვანიმატება, კომპანიისაქციონერებისთვისგანსაკუთრებულიმოგებისუზრუნველყოფისპარალელურად; არანაკლებაღსანიშნავიაბევრინაყოფიერიდაშედეგიანი CSR პროექტი, რომლებიც ადასტურებენ კომპანიისერთგულებასდაზრუნვასიმსაზოგადოებისმიმართ, სადაცისოპერირებს,“ – ამბობსიგორვანდენესსენი.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *